Hoppa till innehåll
Hem » Linköping

Linköping

Medborgarna i Linköpings kommun har länge tvingats stå ut med en kommunpolitik som undvikit konkreta lösningar på lokala problem. Detta till förmån för ideologiska drömmerier och lekstuga med skattebetalarnas pengar. Resultatet är en av Sveriges högsta kommunskulder i en tid där lågkonjunkturen hotar runt hörnet, en för var dag alltmer cementerad etnisk och socioekonomisk segregation, skenande bidragskostnader, alltmer gränslös kriminalitet samt ansträngd vård, skola och äldreomsorg. Samtidigt som besparingskrav läggs på den gemensamma välfärd som är kommunens grundsyfte, så öser kommunstyret pengar på skrytbyggen, politikerlöner, värdegrundsprojekt, feel good-certifieringar och monumentalkonst.

Östgötapartiet är ett lokalparti för en återgång till sunt förnuft och folklig förankring i kommunpolitiken. Vi anser att kommunpolitiken ska värna medborgarnas välfärd och inte politiska särintressen.

Vår samhällsvision är att Sverige åter ska bli ett tryggt, välmående och välfungerande välfärdssamhälle där det är en självklarhet att man gör sin plikt innan man kräver sin rätt. I plikten ingår att var och en gör sitt bästa för att bära sin egen vikt och därmed underlättar för de som av sjukdom, ålder eller annat skäl inte längre kan leva upp till denna plikt. Vi vänder oss därför starkt emot idéer om att någons grupptillhörighet eller sociala status skulle befria dem från samhällsplikt eller ge dem mer rättigheter än andra medborgare. I vårt Sverige är plikt och rättigheter oskiljbara och ska gälla samma för alla medborgare.

Här publicerar vi vårt valprogram för kommunvalet i Linköping. Programmet utökas och uppdateras över tid.