Hoppa till innehåll
Hem » Avfallshantering

Avfallshantering

  • Fler mindre sopstationer för att öka tillgängligheten runtom i kommunen
  • Utökade öppettider vid befintliga stationer
  • Utökad kameraövervakning vid befintliga stationer
  • Sänk företagens avgifter vid en återvinningscentralerna
  • Stoppa Kvartettens mångmiljonslöseri – långsiktig planering av returpunkter
  • Minska mängden avfall genom minskat matsvinn i kommunal verksamhet
  • Fler avfallskorgar
  • Flask- och burkbehållare i anslutning till avfallskorgarna.

Mer tillgängliga sopstationer och återvinningscentraler

Vår hållning när det gäller sophantering är att det ska vara så lätt som möjligt att göra rätt, samtidigt som nedskräpning och felhantering beivras. Det gäller såväl företag som privatpersoner.

Östgötapartiet vill upprätta fler, mindre sopstationer runtom i kommunen så att tillgängligheten för medborgarna blir större än idag. Av samma anledning måste öppettider på befintliga sopstationer utökas – om folk inte kan lämna sina sopor vid en station är risken att skräp istället dumpas utomhus. I det fallet blir det dyrare för kommunen att städa upp än vad utökad tillgänglighet hade kostat.

Östgötapartiet är öppna för utökad kameraövervakning i anslutning till sopstationerna. Det skulle vara en effektiv åtgärd mot de som väljer att missbruka stationerna genom att dumpa fel sorts sopor där eller skräpa ner i anslutning till stationen.

Det är orimligt att samtidigt som den illegala dumpningen av sopor fortskrider så straffskattas de som ändå vill göra rätt för sig med höga avgifter. Östgötapartiet vill därför slopa avgifterna för de 10 första besöken vid returpunkter och sänka den ordinarie avgiften för samtliga efterföljande besök. Denna ändring skulle dels underlätta företagarnas vardag, dels komma åt en stor del av den illegala avfallsdumpningen.

Företag som trots dessa förändringar sen fortsätter med illegal dumpning begår ett brott och ska anmälas av kommunen.

Stoppa Kvartettens mångmiljonslöseri – långsiktig planering av byggandet av returpunkter

Kvartetten har misslyckats monumentalt med att se till ett Norrköpingsbor på ett smidigt sätt kan slänga större avfall. Månader utan en central returpunkt, nödlösningen på Fiskebyvägen som landade på 21 miljoner och förseningen av den nya returpunkten. Misslyckanden efter misslyckanden! 

Den här cirkusen visar återigen att politikereliten i den här kommunen inte har koll på läget. Tänk om man hade byggt en ny returpunkt innan man rev den gamla? Svårare än så är det inte! 

För vidare läsning: Artiklar och insändare från NT om ämnet 

Minskande av matsvinn

I dagsläget så slösar vi något enormt mycket mat med vår mathantering i hela Sverige. Vi slänger stora mängder ätbar mat då den har passerat utgångsdatum. Östgötapartiet vill utreda frågan kring matsvinn och se över hur vi kan fördela de produkter som fortfarande är ätbara till de mer behövande. Dels handlar det om matsvinnet i skolan men potentialen för förbättring är inte begränsad till skolans värld.

Fler avfallskorgar i det offentliga rummet

I det offentliga rummet behövs fler avfallskorgar, det vill Östgötapartiet åtgärda. Vi vill också upprätta särskilda behållare för PET-flaskor och burkar i anslutning till avfallskorgarna.