Hoppa till innehåll
Hem » Fritid och föreningsliv

Fritid och föreningsliv

  • Inför möjligheten till subventionerad fritidsaktivitet
  • Bibliotek för alla – men inte för allt
  • Strypa bidrag till föreningar som försöker isolera och segregera grupper på etnisk eller religiös grund.

Fritidssubvention för unga

Idag är möjligheten till givande fritidsaktiviteter en tydlig klass- och plånboksfråga. Höga ekonomiska trösklar gör det svårt för många unga att ha tillgång till givande fysisk eller kulturell verksamhet. Ojämlikheterna består trots de stora mängder pengar som årligen betalas ut till diverse kultur- och aktivitetsföreningar av kommun- och regionpolitikerna.

ÖGP vill sänka de bidrag som kommunen ger till föreningar direkt och istället förse varje barn och ungdom i åldrarna 7-15 år med en kultur- och idrottspeng. Pengen ska fungera som en subvention om upp till 1000 kronor per år som kan användas till föreningsmedlemskap och utrustning för givande fritidsaktiviteter. Den som vill rida, spela hockey eller dansa ska inte bli hindrad av sin bakgrund eller sina föräldrars inkomst.

Biblioteken

Folkbiblioteken ska vara till för alla, men inte för allt. De är navet för den allmänna folkbildningen och förvaltningen av vårt gemensamma kulturarv. Därför ska de i lugn och ro tillåtas vara just det, snarare än allhus, fritidsgårdar eller stökiga mediecenter. Verksamhetens form och innehåll måste såklart tillåtas en stor bredd för att tjäna kommuninvånarnas olika bildningsbehov – exempelvis IT-vägledning – men aldrig på ett sätt som går ut över kärnuppdragen.

Integrationsfrämjande föreningsbidrag

Sverige är ett föreningsland och föreningslivet är i grunden en positiv kraft. När det gäller integrationen av invandrare drar lokala föreningar ofta ett enormt lass. Problemen uppstår när föreningslivet i för stor grad blir etniskt, religiöst och kulturellt uppdelat. Idag bidrar en del av föreningslivet till att hålla isär etniska grupper i ”sina egna” föreningar, istället för att låta människor mötas i gemensam verksamhet. Kommunens stöd till föreningar behöver ses över för att motverka segregationen i föreningslivet.

Än värre är de aktörer som medvetet missbrukar vår höga tilltro till föreningslivet för att aktivt splittra samhället. De senaste åren har det rapporterats hur Muslimska brödraskapets nätverksorganisationer vässat sin förmåga att lura till sig förenings- och studiebidrag från samhället. De och andra aktörer som syftar till aktiv splittring och enklavisering ska inte erhålla en krona offentligt stöd.