Hoppa till innehåll
Hem » Näringsliv

Näringsliv

Östgötapartiet anser att kommunen ska hjälpa det lokala näringslivet att växa, inte försvåra för det. Idag ligger Norrköping lågt i rankningar över företagsklimat. Det måste bli ändring på det. Ett levande näringsliv är inte bara en förutsättning för ekonomin och sysselsättningen, utan också för att Norrköping ska vara en trevlig stad att bo i. Det är genom ett fungerande näringsliv vi får kaféer, krogar och en livskraftig centrumhandel.

Kommunen ska inte agera paragrafryttare kring tillstånd, bygglov, skyltning och dylikt för sakens skull. En tillåtande attityd ska gälla gentemot näringsidkarna. Det innebär också att själva handläggningstiden för bygglov och andra ärenden måste kortas ner rejält.

Vi vill generellt se att taxor och avgifter för företagen sänks. Företagen ska inte bära tyngden för att kommunen läcker pengar till trams och dyra affärer.