Hoppa till innehåll

Omförhandla avtalet med staten om järnvägsstationen


Bild: AI-genererad bild via Bing Image Creator [2024-02]

Östgötapartiets ordförande Okan Karakas i debattartikel i NT 2023-11-26

Den 14 december 2020 fattade samtliga åtta partier i Norrköpings kommunfullmäktige ett beslut som till stor del är förklaringen till varför vår välfärd slaktas idag.

I år är nedskärningarna på 131 miljoner kronor. Nästa år kommer det att bli mycket värre. Fortsätt läsa om du vill förstå hur det politiska etablissemanget i Norrköping förstör din välfärd.

Norrköping är en av många planerade hållplatser för Ostlänken-projektet. För att vi ska kunna integreras in i Ostlänken är en ny centralstation på agendan. Staten erbjöd Norrköpings kommun ett grundutförande som kortfattat innebär en markförlagd centralstation inklusive passager i nord-sydlig riktning för att vi ska kunna förflytta oss över områden där räls och tåg passerar.

Med grundutförandet hade kostnaden för stationen och vår anslutning till Ostlänken stannat kvar hos staten. Den 14:e december 2020 valde hela Norrköpings politikerelit att enhälligt rösta för en centralstation i ett upphöjt läge istället. Staten var tydlig med att ett upphöjt läge kraftigt avviker från grundutförandet och att Norrköping kommer att få stå för kostnaden.

I dagsläget vet kommunen inte vad slutbeloppet för det här skrytbygget kommer att bli. För några år sedan sades den ligga på tre miljarder. Nu verkar det vara uppräknat till 4,3 miljarder kronor. Bygget har inte börjat än men trots det skenar kostnaderna iväg och ingen vet vad slutpriset kommer att bli.

Bara ränteutgifterna för det lån som samtliga åtta partier i Norrköpings kommun har dragit över oss är i år alltså budgeterat till 129 miljoner kronor. Nedskärningarna är på 131 miljoner kronor. Här finns en enorm besparingspost, helt enkelt.

Vi kan fortfarande förhandla om avtalet med staten, men det förutsätter politisk vilja. Nu vet ni att sittande åtta partier är rörande överens – din välfärd ska nedmonteras för att de ska ha råd att ösa dina skattemedel över en svävande centralstation.

Östgötapartiet vill omförhandla avtalet med staten, omedelbart.